शुक्रवार 07 डिसेंबर 2018

नवरा आणि नारळ !!

नवरा आणि नारळ कसे निघतील ते नशीबच जाणे, आजी म्हणायची. बरं, घेताना फोडूनही बघता येत नाही . दोन्हीही कसेही निघाले तरी " पदरी पडले , पवित्र झाले". दोघांनाही देवघरात स्थान, दोघेही पुज्य.

पार्ल्यातल्या फिश मार्केट बाहेर अण्णा च्या गादीवर नारळ रचून ठेवलेले असायचे . हल्ली ऑन लाईन साईट वर नवरे असेच रचून ठेवलेले असतात . सगळ्या किमतीचे .मी सारस्वत , लाखेच्या कुर्ल्या , सफेद पाण्याचं पापलेट , थडथडीत बांगडे ,खाडीची कोळंबी एका क्षणात ओळखतो . पण नारळ म्हटलं कि मला धडधडतं . चांगला ओळखायचा कसा ?

मी उगाचच कानाजवळ नेऊन हलवून वगैरे बघत असे . अण्णाला कळायचं हे गि-हाईक  नवीन आहे . तो आपली जाड पितळी आंगठी दोन तीन नारळावर टांग टांग वाजवून हातात एक नारळ द्यायचा . ये, लो ! म्हणायचा . मी विचारायचो "" खवट "" निकलेगा तो ? तो म्हणायचा तुम्हारा नसीब !!  

आजी म्हणायची नारळ गोड निघाला तर माशाची आमटी , सोलकढी , खोबर्याच्या वड्या आणि काय काय !  खवट निघाला तर पाण्यात उकळून वर तरंगणारं कच्च तेल बाजूला घ्यायचं . घाणीवरचं असतं  तसं .कापलं, भाजलं ,ओठ फुटले, टाचाना भेगा पडल्या , केसांना लावलं , थंडीत चोळलं , दुखऱ्या कानात टाकलं , उत्तम घरगुती औषध . किती  उपयोगी किती बहुगुणी !!

थोडक्यात काय ,नवरा काय ? नारळ काय ? गोड़ निघाला तर नशीब , खवट निघाला तर उपयोगी , हे कोकणी तत्त्वज्ञान.

आत्ता कुठे नारळ ओळखायला शिकलो होतो त्यात मुलीसाठी नवरा शोधायची वेळ येते कि काय असं वाटून धडधड सुरु झाली होती . पण नशीब , मुलीने वेळ आणू दिली नाही ,हातातच " नारळ " ठेवला. अगदी " पतली मलई , मिठठा पानी " . ह्याला जीवन ऐसे नाव !!