गुरुवार 06 डिसेंबर 2018

दिवाळी म्हणजे घराचं मन होणं !!

आदल्या दिवशी चांगल्या विचारानी माळ्यावर चढून मनाचा कोपरा न कोपरा साफ करणं. मग दाराबाहेर पूर्वीच्या सुंदर आठवणींची रांगोळी. घरोघरी कर्तुत्वाचा कंदील. छोट्या छोट्या आनंदाच्या पणत्या. समाधानाचा फराळ. चेष्टा मस्करीच्या खुसखुशीत चकल्या. कौतुकाचे रवा बेसन लाडू. हास्याचे फुलबाजा अनार. कुटुंबाच आकाश उजळून टाकणारे प्रेमाचे, नात्याचे, मैत्रीचे लख लख चंदेरी फटाके. उत्सवाचा उत्साहाचा उद्देशच हा असतो. बाहेर घडवावं, आत मनात प्रतिबिंब पडावं.

म्हणूनच दिवाळी म्हणजे घराचं मन होणं !!