सोमवार 10 डिसेंबर 2018

दगड

शाळेत बाई म्हणाल्या , आपल्या आवडत्या विषयावर निबंध लिहा.

गण्याने निबंध लिहिला,  विषय- दगड

दगड म्हणजे देव असतो. कारण तो आपल्या आजूबाजूला सगळीकडे असतो. पाहील तर दिसतो. अनोळख्या गल्लीत तो कुत्र्या पासून आपल्याला वाचवतो. हायवे वर गाव केव्हा लागणार आहे ते दाखवतो. घराभोवती कुंपण बनून रक्षण करतो. स्वैपाक घरात आईला वाटण करून देतो. मुलाना झाडावरच्या कैर्या, चिन्चा पाडून देतो. कधीतरी आपल्याच डोक्यावर बसून भळाभळा रक्त काढतो आणि आपल्या शत्रूची जाणीव करून देतो. माथेफिरू तरुणांच्या हाती लागला तर काचा फोडून त्याचा राग शांत करतो. रस्त्या वरच्या मजुराच पोट सांभाळण्यासाठी स्वताला फोडुन घेतो. शिल्पकाराच्या मनातल सौंदर्य साकार करण्यासाठी छिन्निचे घाव सहन करतो. शेतकर्याला झाडाखाली क्षणभर विसावा देतो. बालपणी तर स्टंप,ठिकर्या, लगोरी अशी अनेक रूपं घेऊन आपल्याशी खेळतो. सतत आपल्या मदतीला धावून येतो. देवासारखा. मला सांगा देव सोडून कोणी करेल का आपल्यासाठी एवढं ?

बाई म्हणतात, तू दगड आहेस . तुला गणित येत नाही. आई म्हणते, काही हरकत नाही, तू माझा लाडका दगड आहेस. देवाला तरी कुठे गणित येतं? नाहीतर त्याने फायदा तोटा बघीतला असता. तो व्यापारी झाला असता. आई म्हणते , दगडाला शेंदुर फासून त्यात भाव ठेवला की त्याचा देव होतो. म्हणजे दगडच देव असतो. मी दगड आहे. दगड देव आहे. म्हणजे मी देव आहे. हा!! हा!! हा!!....